Conjoint analysis

Het liefst kruipen marketeers in de hoofden van hun doelgroep om te weten wat hen beweegt. Conjunct meten faciliteert dit proces als geen andere onderzoeksmethode. Conjoint analysis beantwoordt onder meer de volgende vragen:

  • Welke eigenschappen voegen de meeste waarde toe aan mijn product of dienst?
  • Zijn er consumentsegmenten met duidelijk te onderscheiden voorkeuren?
  • Wat is de prijsgevoeligheid van mijn product of dienst en wat is de optimale prijs?
  • Wat is de optimale samenstelling van mijn nieuwe product of dienst?
  • Hoe groot is de kannibalisatie op het bestaande product- of dienstaanbod?
  • Met welke producten of diensten van andere aanbieders concurreer ik het sterkst?

De antwoorden verkrijgt men met een speciale interviewtechniek waarbij consumenten worden blootgesteld aan een keuze-experiment. Met de resultaten van een conjoint analysis onderzoek ontwikkelt de marketeer een visie op de markt voorafgaand aan de introductie of wijziging van een product of dienst. Ten opzichte van andere onderzoeksmethodes met hetzelfde doel is conjunct meten vele malen effectiever, veelzijdiger en goedkoper.

Praktijkvoorbeeld: hoe kan conjoint analysis helpen bij de introductie van een nieuw product?