Wat is conjoint analysis?

Keuze-experiment

Conjoint analysis is een onderzoeksmethode voor het meten, analyseren en voorspellen van klantreacties op nieuwe producten en diensten of nieuwe eigenschappen van bestaande producten en diensten. Choice-based conjoint analysis (CBC), de meest gangbare variant van conjoint analysis, stelt respondenten hiertoe bloot aan een keuze-experiment. Hen wordt gevraagd herhaaldelijk een keuze te maken uit een aantal fictieve productprofielen die Arenoe Marketing Intelligence op een systematische manier samenstelt en varieert. Hierbij bootsen wij de echte koopsituatie in de winkel of op internet zo goed mogelijk na.

Enquête

In de meeste gevallen maakt conjunct meten gebruik van een enquête onder een representatieve steekproef van consumenten om het experiment af te nemen. Omdat Arenoe Marketing Intelligence in een conjoint analysis enquête de productprofielen meestal voor iedere respondent individueel samenstelt, is het gebruik van een online vragenlijst gewenst. De online vragenlijstmodule bevat complexe algoritmes om het aantal keuzetaken per respondent tot een minimum te beperken en zo goed mogelijk op hem af te stemmen. De manier waarop dit gebeurt is hierbij één van de sleutels tot succes.

Conjoint analysis voorbeeld: keuzetaken voor verschillende productcategorieën.

Voorspelling marktaandeel

De analyse van het keuzegedrag van de respondenten resulteert in een gedetailleerd wiskundig model. Dit model beredeneert het individuele keuzegedrag van elke respondent. Arenoe Marketing Intelligence kan vervolgens aan de hand van dit model de productkeuze van consumenten voor elke mogelijke productvariant voorspellen. Van hieruit zijn ook voorspellingen over marktaandeel, omzet en winst mogelijk, naast vele andere toepassingen.