Sectoren

Arenoe Marketing Intelligence onderscheidt zich van andere bureaus met haar geavanceerde conjoint analysis toepassingen voor specifieke sectoren. Wij bieden oplossingen voor een aantal sectorgerelateerde uitdagingen waarop standaard conjointmodellen geen antwoord kunnen geven.

Sectoren Uitdagingen oplossingen
(Financiële) dienstverlening, Telecom, Nutsbedrijven Complexe producten en diensten, Versnipperd aanbod / vergelijkingssites, Inertie met betrekking tot overstappen Screening rules in conjoint, Reference points in conjoint
(Fast Moving) Consumer Goods Clutter in het schap, Inertie met betrekking tot overstappen Screening rules in conjoint, Reference points in conjoint
Farma Kleine steekproeven, Productkeuze afhankelijk van patiënttype Conjoint analysis in farma
Retail Geografische locatie van de winkel Conjoint analysis in retail
Vastgoed Transitie naar marktgericht denken Conjoint analysis in vastgoed

Al meer dan 10 jaar past Arenoe Marketing Intelligence choice-based conjoint research toe in de bovenstaande sectoren. De opgedane kennis en ervaring heeft geleid tot innovatieve benaderingen van sectorspecifieke uitdagingen. Het geavanceerde customized modeling (afwijken van standaard conjunct meten) is een uniek uitgangspunt in de samenwerking met onze klanten.