Conjoint analysis in vastgoed

Zwaar weer

De vastgoedsector verkeert momenteel in zwaar weer:

  • Vraag naar nieuwe en bestaande utiliteits- en woningbouw stagneert
  • Toegenomen druk op gemeenten en investeerders om investeringen te verantwoorden
  • Roep om meer inspraak van de klant op het ontwerp- en bouwproces
  • Roep om duurzaamheid vanuit de samenleving
  • Publieke verontwaardiging over frauduleuze praktijken en ondoorzichtigheid van de sector
Marktgericht denken

Bedrijven in de vastgoedsector moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Marktgerichter denken en handelen is de manier om te overleven. Wat betekent dit voor de vastgoedsector en hoe kunnen bedrijven ‘marktgerichtheid’ realiseren?

Eindgebruiker centraal

Samen met Woonbron ontwikkelde Arenoe Marketing Intelligence een risicoanalyse-instrument voor vastgoed, gebaseerd op de conjoint analysis methode. Voor de eerste keer staat de eindgebruiker van een project centraal in het ontwerpproces. Wat vindt de eindgebruiker van een kantoorpand nu echt belangrijk? Welke kenmerken van een woning leiden daadwerkelijk tot een hogere marktwaarde van het object? Arenoe Marketing Intelligence legt door de ogen van de markt het fundament voor de visie van ontwikkelaars en investeerders. De eindgebruiker heeft het laatste woord.

Keuzetaak vastgoed (conceptueel)

Figuur: drie hypothetische keuzetaken voor conjoint in vastgoed (conceptueel).

Informatie

Voor meer informatie over conjoint analysis en screening rules, bel of mail ons gerust. We vertellen er graag meer over.